سپهر

دردونه تولدت مبارک

امروز خدا یه گل به زمین هدیه دادوزمین اون گل وبه دست سرنوشت دادوسرنوشت اون گل روتوقلب ما کاشت تا باغچه عشقمون خالی از گل نباشه و همیشه سبز بمونه

گل باغ زندگیمون تولدت مبارک            

 تولد تولد تولدت مباررررررررررررررررررک

بیا شمع ها رو فوت کن تا صد سال زنده باشی 

پسرم ای ظرافت تپش قلب چکاوک، تو را بر رفیع ترین قله ی احساسمان قرار داده و با تمام وجود فریاد بر می آوریم

که روشن ترین فرداها تقدیم تو بادا تولدت مبارک